16 En de HEERE verwekte richteren, die hen verlosten uit de hand dergenen, die hen beroofden;