47 En het werd Abimelech aangezegd, dat alle burgeren des torens van Sichem zich verzameld hadden.