50 Voorts toog Abimelech naar Thebez, en hij legerde zich tegen Thebez, en nam haar in.