13 In de lippen des verstandigen wordt wijsheid gevonden; maar op den rug des verstandelozen de roede.