14 De wijzen leggen wetenschap weg; maar den mond des dwazen is de verstoring nabij.