15 Des rijken goed is een stad zijner sterkte; de armoede der geringen is hun verstoring.