16 Het werk des rechtvaardigen is ten leven; de inkomst des goddelozen is ter zonde.