18 Die den haat bedekt, is van valse lippen, en die een kwaad gerucht voortbrengt, is een zot.