17 Ijzer scherpt men met ijzer; alzo scherpt een man het aangezicht zijns naasten.