5 Opdat zij u bewaren voor een vreemde vrouw, voor de onbekende, die met haar redenen vleit.