1 Yǐsèliè quánhuì zhòng dōu zūn Yēhéhuá de fēnfu , àn zhe zhàn kǒu cóng Xùn de kuàngyĕ wǎng qián xíng , zaì Lìfēidéng ān yíng . bǎixìng méiyǒu shuǐ hē ,