Chūāijíjì 8:19

19 Xíng fǎshù de jiù duì fǎlǎo shuō , zhè shì shén de shǒuduàn . fǎlǎo xīnli gāng yìng , bú kĕn tīng Móxī , Yàlún , zhèng rú Yēhéhuá suǒ shuō de .