Sāmǔĕrjìxià 15:7

7 Mǎn le sì shí nián ( yǒu zuò sì nián de ) , Yēshālóng duì wáng shuō , qiú nǐ zhún wǒ wǎng Xībǎilún qù , huán wǒ xiàng Yēhéhuá suǒ xǔ de yuàn .