Sāmǔĕrjìxià 19:37

37 Qiú nǐ zhún wǒ huí qù , hǎo sǐ zaì wǒ bĕn chéng , zàng zaì wǒ fùmǔ de mù páng . zhèlǐ yǒu wáng de púrén jīn hǎn , ràng tā tóng wǒ zhǔ wǒ wáng guō qù , kĕyǐ suíyì dāi tā .