Shēnméngjì 22:21

21 Jiù yào jiāng nǚzi daì dào tā fǔ jia de ménkǒu , bĕn chéng de rén yào yòng shítou jiāng tā dá sǐ . yīnwei tā zaì fǔ jia xíng le yínluàn , zaì Yǐsèliè zhōng zuò le chǒu shì . zhèyàng , jiù bǎ nà è cóng nǐmen zhōngjiān chúdiào .