13 Ik ben uit het hart vergeten als een dode; ik ben geworden als een bedorven vat.