1 Mijn zoon, bewaar mijn redenen, en leg mijn geboden bij u weg.