2 Bewaar mijn geboden, en leef, en mijn wet als den appel uwer ogen.