4 Zeg tot de wijsheid: Gij zijt mijn zuster; en heet het verstand uw bloedvriend;