3 Bind ze aan uw vingeren, schrijf ze op de tafels uws harten.